ระบบจัดการการขอใช้บริการรถยนต์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ.

ข้อมูลรถยนต์ หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

ภาพถ่ายรถยนต์ รายละเอียด
ประเภทรถยนต์: รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้)
ยี่ห้อรถ: โตโยต้า
เลขทะเบียน: นข 3231
สีรถ: เทา
พนักงานขับรถ: นายสุทธิชัย ทิพย์ศรีนิมิต
เบอร์โทร. 0897385869
ประเภทรถยนต์: รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้)
ยี่ห้อรถ: โตโยต้า
เลขทะเบียน: นข 3938
สีรถ: เทา
พนักงานขับรถ: นายพนม นิลโกสีย์
เบอร์โทร. 0897329412
ประเภทรถยนต์: รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้)
ยี่ห้อรถ: โตโยต้า
เลขทะเบียน: ม 7301
สีรถ: น้ำตาล
พนักงานขับรถ: นายวัชรี สุขวิไล
เบอร์โทร. 0815985369
ประเภทรถยนต์: รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้)
ยี่ห้อรถ: โตโยต้า
เลขทะเบียน: ม 6511
สีรถ: น้ำตาล
พนักงานขับรถ: นายอุฑวรรต แก้วชะวงศ์
เบอร์โทร. 0816988141
ประเภทรถยนต์: รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล (รถกะบะ)
ยี่ห้อรถ: โตโยต้า
เลขทะเบียน: ป 4028
สีรถ: น้ำตาล
พนักงานขับรถ: พขร. ทุกคนเป็นผู้ขับ
(ขึ้นอยู่กับตาราง การทำงาน)