ระบบจัดการรายงานการประชุม

Welcome to Report System

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการจัดการรายงานประชุมและมติที่ประชุม คณะกรรมการคณะฯ บุคลากรของคณะฯ สามารถอ่านเอกสารภายในระบบได้โดยใช้ Username และ Password เหมือนกับระบบ DSS ของมหาวิทยาลัยคะ

>>> คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน

 

ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ

 

 
เธฃเธฐเธšเธšเธˆเธฑเธ”เธเธฒเธฃเธฃเธฒเธขเธ‡เธฒเธ™เธเธฒเธฃเธ›เธฃเธฐเธŠเธธเธก