ระบบแจ้งซ่อมสาธารณูปโภค คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายการแจ้งซ่อม และค้นหา(Search)

ท่านสามารถเรียกดูรายการแจ้งซ่อมต่างๆ และค้นหาข้อมูลในระบบแจ้งซ่อมสาธารณูปโภค คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตามรายการด้านล่างคะ

รายการแจ้งซ่อมดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

รายการแจ้งซ่อมดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

รายการแจ้งซ่อมทั้งหมด
ระบบแจ้งซ่อมสาธารณูปโภค คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์