ระบบแจ้งซ่อมสาธารณูปโภค คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ดูแลระบบกรุณาล๊อคอินเข้าระบบ

 

ตรวจสอบสิทธี์ผู้ดูแลระบบแจ้งซ่อมระบบสาธารณูปโภค คณะฯ


Username :
Password:

  


** เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ใช้ Username และ Password ระบบเดียวกับระบบ DSS **


ระบบแจ้งซ่อมสาธารณูปโภค คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์